previous arrow
next arrow
Slider

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pracy to temat szeroko dyskutowany, który dotyczy szczególnie produktów przeznaczonych do pracy na wysokości, takich jak drabiny, rusztowania, platformy jezdne oraz innych prac z użyciem sprzętów budowlano – przemysłowych. Produkty te muszą spełniać europejskie normy w zakresie bezpieczeństwa, gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich pracujących.

Na rynku jest wiele produktów przeznaczonych do użytku profesjonalnego i hobbystycznego. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas pracy w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy dany sprzęt jest wykonany w oparciu o aktualnie obowiązujące normy europejskie i posiadają odpowiednie certyfikaty. Nie zawsze jednak certyfikat zgodności z normą dla drabin, rusztowań czy innych sprzętów, wystarczy żeby uniknąć wypadków. Bardzo ważne jest także przestrzeganie zasad postępowania i zachowanie określonych środków ostrożności.

Bezpieczne wyposażenie w miejscu pracy

Na podstawie przepisów Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z póź. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z póź. zmianami), pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom, aby wyposażenie i stosowany w miejscu pracy sprzęt spełniał wyłącznie wymogi zawarte w w/w przepisach. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania.

Oznacza to dla Państwa:

  • Konieczność stosowania osprzętu roboczego spełniającego wymagania BHP oraz aktualnie obowiązujących norm.
  • Konieczność zapewnienia kontroli osprzętu roboczego przez uprawnionego do tego pracownika.
  • Konieczność dokumentowania wyników przeprowadzanych kontroli osprzętu.